Om Tempohousing Scandinavia A/S

Tempohousing stammer fra Holland og var den første større leverandør på markedet, der tilbød ungdomsboliger bygget ud af skibscontainere. I 2004 opførtes Keetwonen, verdens største containercampus bygget af 1031 skibscontainere. Projektet satte Tempohousing på verdenskortet, og i dag er aktiviteterne udvidet til en række lande verden over.

Tempohousing har siden etableringen udviklet en række nye koncepter for modulboliger og markedsfører i dag tre forskellige modultyper:

  • Containerboliger

  • Pavilloner i sandwichelementer

  • Letbeton modulboliger

Organisationen i Holland er videnscenter for markedsføring, teknik og udvikling og har tætte relationer til stærke produktionsvirksomheder, som fremstiller Tempohousings moduler under nøje kontrol og i overensstemmelse med foreskrevne specifikationer, som løbende videreudvikles i samarbejde mellem Tempohousing, vores kunder og producenter.

Tempohousings forretningskoncept er baseret på en franchisemodel, hvor rettighederne til Tempohousings design og produkter udliciteres til separate, områdeansvarlige selskaber, der har ansvaret for forretningen i deres specifikke område og efter behov kan trække på kompetencer og samarbejdsrelationer fra Tempohousing i Holland.

Tempohousing Scandinavia A/S er et dansk aktieselskab, som har rettighederne til Tempohousings produkter i Sverige.


Tempohousings bestyrelse består af:

Lars Lokdam - formand

Henrik Lawaetz

Erik Hoffmann-Petersen

Ledende medarbejdere: 

Erik Hoffmann-Petersen - Adm. Direktør